Velkommen

Roskilde ForældreOrganisation er en interesseorganisation, der ønsker at give børnene i Roskilde Kommune en stemme.

Ved det forestående kommunalvalg i 2017 ønsker vi at sætte fokus på både 0-6-års- og skoleområdet, der fortsat rammes af besparelser.

Uden et velfungerende tilbud for de 0-6-årige bliver fremtidens folkeskole ikke vellykket. Der er brug for at opprioritere daginstitutioner og dagtilbud for at få hele, velfungerende børn ind i fremtidens skoler, der udover skolereformen kæmper med at få inklusionen til at lykkes. Fortsætter besparelserne på 0-6-års-området, vil der blive flere børn at inkludere.

Roskilde kommunes folkeskoler lider fortsat under den manglende arbejdstidsaftale mellem kommune og lærere. RFO opfordrer politikere og lærerforening til at løse den problematik, så alle kan se fremad og lade skolerne udføre deres hovedopgave: veltilrettelagt undervisning af vores børn uden alt for megen kontrol.

Vi håber at så mange som muligt vil byde ind med viden og erfaringer på dette område.

Deltag og LIKE på Facebook og bliv en del af debatten.

Facebook-Logo

12 tanker om “Velkommen

 1. Kære Roskilde ForældreOrganisation
  Min gode byråds-kollega, Henrik Stougaard, har stillet en række spørgsmål til forvaltningen som handler om personalereduktionen i indeværende valgperiode. Jeg er ret overbevist om, at I vil være interesseret i svaret, så det er copy-pastet ind herunder.
  Hvis I gerne vil have svaret tilsendt, så send mig en mail, så fremsender jeg det gerne.
  Mvh.
  Jonas Paludan
  Byrådsmedlem – Enhedslisten
  Svar til Henrik Stougaard:

  1) Spm: Hvor mange stillinger for pædagogiske medarbejdere er forsvundet fra Roskilde Kommunes daginstitutioner i denne valgperiode?

  Aug. 2009 Aug. 2013 Fald fra 2009
  Pædagoger 403 287 -116

  Pædagogmedhjælpere 348 247 -101
  I alt 751 534 -217

  Ovenstående tabel viser antallet af pædagogiske medarbejdere i de kommunale daginstitutioner, samt de daginstitutioner der er er administreret af Roskilde kommune. Selvejende daginstitutioner der er administreret af Danske daginstitutioner og af Frie børnehaver indgår ikke i opgørelsen.

  2) Hvor meget er antallet af dagplejere faldet i denne periode?

  Der er 57 færre dagplejere ansat i 2013 end i 2009. Der er ikke medregnet vikardagplejere og forældredagplejere.

  I november 2009 var der 133 dagplejere ansat, hvor der i november 2013 er 76 dagplejere ansat.

  3) Hvor meget er børnetallet faldet i samme periode?

  Af denne tabel fremgår det samlede antal børn i Roskilde Kommune i aldersgrupperne, opgjort pr. januar i året.

  Børn i kommunen
  jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 Fald fra 2009
  0-2 år 2755 2685 2638 2533 2386 -369
  3-5 år 3091 3124 3090 2996 2922 -169
  I alt 5846 5809 5728 5529 5308 -538

  Af denne tabel fremgår det antal børn, der har været indmeldt i dagtilbud i perioden, opgjort pr. november i året.
  Børn i pasningstilbud nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 nov-13 Fald fra 2009
  Dagpleje 380 318 323 263 231 -149
  Vuggestue 1.453 1.459 1.460 1.365 1.289 -164
  Børnehave 3.073 3.029 2.861 2.797 2.780 -293
  I alt 4.906 4.806 4.644 4.425 4.300 -606

  4-6) Normeringen for vuggestuer og børnehaver i 2009, 2013 og 2014
  Der er ikke nogen opgørelse, der viser den gennemsnitlige normering i kommunen. Hver gruppe opgøres særskilt.

  Oversigt over beregningsfaktorer 2009 2013 2014
  Vuggestuebørn pr. medarbejder 4,51 5,27* 5,30
  Børnehavebørn pr. medarbejder 9,02 10,54* 10,60

  *det er tidligere oplyst, at normeringsfaktoren i 2013 var hhv. 5,08 og 10,16. Dette var ikke korrekt, men skyldtes en formelfejl i beregningsmodellen.

 2. Kære Jonas

  Det er ikke gode tal. Men har Henrik Stougaard ikke selv været med til at stemme for de budgetter, der har skåret i området? Både i sin tid i SF og som løsgænger?

  Vh Maiken

 3. Konklusion:

  Antallet af vuggestuebørn er faldet 11%
  Antallet af børnehavebørn er faldet 10%

  Antallet af pædagoger er reduceret med 29%
  Antallet af pædagogmedhjælpere er reduceret med 29%

  Tankevækkende tal.

 4. Nogen der kan huske taksterne i 2009, -10 og -11 for børnehaver uden bespisning?

  2012: 1.448,-
  2013: 1.493,-

  Taksterne er nemlig ikke faldet..

  1. Arh, Danmarks Statistik er din ven

   2009: 1625,-
   2010: 1884,-
   2011: 1502,-
   2012: 1448,-
   2013: 1493,-

   Et FALD på 8%

 5. Kære Maiken
  Henrik var imod de seneste to budgetter, hvor han var medlem af Enhedslisten. De øvrige to budgetter i byrådsperioden stemte han for. Dem har jeg (ærlig talt) ikke voldsomt godt styr på, for de blev vedtaget inden jeg selv blev indsuppleret i byrådet.
  Mvh.
  Jonas

 6. Forældre er så fulde af koncepter,
  Elsker deres små projekter,

  De har meninger om alt,
  Og tror de er de eneste der har betalt,

  Men de glemmer hvad deres poder har at vente,
  i det samfunds kaos der er dem så ukendte,

  Ser igennem fingre med det usle skidt
  de usle kår som vores politikere har smidt,

  Efter os der arbejder med dem dagligt,
  og prøver vores allerbedste fagligt,

  Udøver kompliceret akrobatik,
  det er simpel matematik,

  44 delt med 6 når det er bedst,
  det er hverdagens hårde test,

  De er alle gennemsnitligt cirka tre et halvt,
  og vi elsker dem sgu også over alt,

  Men det er som om forældre har det med at glemme,
  at vi når alt det i ikke når derhjemme,

  Og at vi prøver vores allerbedste taktiske,
  men vi skal jo også alt det praktiske.

 7. Endelig et opråb fra forældrene! Rent fagligt har jeg igennem de sidste 4 år haft kontakt med hundredvis af pædagogstuderende, der stort set alle har meldt tilbage, at den er helt gal derude i institutionerne. Der foregår desideret omsorgssvigt og arbejdet med børnenes sociale kompetencer og evne til at tænke nyt, er presset og er nogle steder nærmest ikke eksisterende.
  I faglige kredse er der ingen, der undrer sig over de mange “ikke skoleparate børn” der vælter ind på skolerne. Skoler der til næste år i Roskilde kommune afskediger ca. 70 pædagog årsværk og istedet ansætter ca.40 lærer årsværk. Lærerne har allerede meldt ud de ikke har uddannelse nok til, at tage sig af de mange børn med særlige behov og det er jo heller ikke det de er uddannet til – det er pædagogerne der er det.

  Privat har jeg også haft den ringe fornøjelse, at have børn i daginstitution indenfor de sidste 6 år. Også fra denne side af arenaen, ser det sort ud og er gået jævnt ned ad bakke gennem hele perioden. På en heldig dag, har der været to uddannede pædagoger til 60 børnehavebørn. Resten af personalet er medhjælpere, studerende (ofte førsteårsstuderende med 3 måneders seminar bag sig) og mennesker i aktivering. I sidstnævnte gruppe befinder sig folk, der ikke kan tale dansk og nogle der slet ikke har lyst til at arbejde med børn. Det er de vilkår vi byder vores små borgere!!!

  Den faglige læring er hastigt på vej ind i børnehaverne, men hvad hjælper det, at man kan tælle til hundrede, kender hele alfabetet og snart også kan tale engelsk, hvis man ikke kan samarbejde med andre og ikke kan tænke det ind i nye sammenhænge.

  Pædagoger har i al for mange år sagt “nå, nu er situationen sådan, hvordan løser vi det bedst muligt” Hatten af for dén kompetence! Der må dog være en blonde – en grænse for hvor meget man må strække sig! Pædagogerne flygter fra disse arbejdspladser i det omfang det kan lade sig gøre i disse tider og det er de dygtigste, der først forsvinder. Så kan man ansætte nyuddannede og billigere pædagoger. Det gode er de kommer med den nyeste (og temmelig omfattende) viden og er skolet til, at udvikle, dokumentere og evaluere. Det mindre gode er, at seminarene under den borgerlige regering blev skåret så meget, at pædagoguddannelsen kun er noget værd i sammenhæng med anden uddannelse/erhvervserfaring. I øvrigt vægtes karakterer fremfor menneskelige egenskaber – lærerne har simpelthen ikke mulighed for, at lære den enkelte studerende at kende.

  Jeg er lykkelig for mine poder nu har sluppet daginstitutions-perioden! Det ser ud til mit arbejde, som socialpædagog for udsatte unge er sikret de næste mange år…

 8. Det havde været ønskeligt om I havde brugt lidt tid på at gøre denne side og ide anvendelig. For der er jo andre børn end dem under skolealderen. Jeg ville fx. frygteligt gerne have haft nogle spørgsmål ind om inklusion i folkeskolen. Hvordan kandidaternes holdning er til inklusion – om pengene følger børnene eller om det er en reel spareøvelse. Hvordan tankerne er omkring håndteringen af inklusion i praksis – for det; der opleves mange steder pt er under AL kritik. Der er desværre en masse børn, der er og bliver tabere i dette spil – primært de børn, der har særlige behov – men sandelig også “almindelige” børn og deres lærere.

  1. Hej Lisbeth!

   Tak for dit input – vi er en helt nystartet interesseorganisation der gør alt hvad vi kan for at bringe børnene ind i valgkampen – i sidste øjeblik. Vi har oplevet, at den smule politisk fokus der har været på dette område udelukkende har handlet om skolereformen – derfor vores fokus på 0-6-årsalderen nu og her.

   Når støvet har lagt sig på tirsdag vil vi brede fokus ud på hele børneområdet. Vi ønsker et gennemgående, gennemtænkt forløb fra vuggestue til de unge går ud af skolen. Skoleparate børn der går fra børnehave til skole/SFO, og en skole der får stor støtte til at klare inklusionsudfordringen der er kommet oveni reformens lige så store udfordringer.

   Denne side er lavet i al hast og indeholder indtil nu derfor kun de allermest enkle informationer: vores første indspark til debatten, link til testen så folk selv kan finde deres kandidat link og til vores Facebookside, hvor diskussionen foregår. Her er alle meget velkomne til at komme med deres input – også på skoleområdet, som vi meget gerne tager med i diskussionen.

   Vh Andreas B Elkjær, RFO

 9. Det var så dét valg… Godt at farven stadig er rød, men undrer mig over, at Venstre/DF er tilbudt formandsposten i Social- og Beskæftigelsesudvalget…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *